Övningar som förändrar

Bestäm dig för vilken övertygelse som du vill ha. Gå igenom olika situationer i ditt liv och kolla av om den nya övertygelsen är positiv i alla dessa. Är det inte så bör du överväga att ändra din övertygelse. Försätt dig i framtiden, dvc där du är en person som har tagit till dig den nya övertygelse. Försätt dig i ett avslappnat och positivt stämningsläge. Du är i din Omgivning och helt upptagen av hur din omgivning ter sig när du är en person som tror på det nya. Försök att uppleva det med alla dina sinnen inne i huvudet., blunda kan vara bra. Vilka personer ser du, vad säger de, hur beter de sig? Får du en positiv upplevelse? Bra, sträva hela tiden efter att ha ett positivt stämningsläge.